univerzální stavební firma pro Vás


Akce realizované v letech 2002 - 2015:

 • demolice objektů po povodních v rozsahu 3.500 m2 v BC - MCHZ, s.r.o.
 • likvidace zásobníku dusíku - 130 t v BC - MCHZ, s.r.o.
 • nátěry 9.000 m2 ocelových konstrukcí nátěrovým systémem TNEMEC v areálu BC - MCHZ, s.r.o.
 • výstavba norné stěny pro odpadní vody - realizace pro firmu SUNOP TRADE (fin.  objem 500.000,- Kč)
 • likvidace výrobny vodíku vč. likvidace odpadů (970 t) v BC - MCHZ, s.r.o.
 • likvidace starých nadzemních potrubních rozvodů vč. likvidace odpadů (420 t) v  BC - MCHZ, s.r.o.
 • úprava koryta vodního prameniště v BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 1. 300.000,- Kč)
 • stavba nájezdové komunikace ke složišti v BC - MCHZ, s.r.o.
 • likvidace části výrobny koksových plynů vč. likvidace odpadů v BC - MCHZ, s.r.o. (1.470 t)
 • nátěry 5.200 m2 ocelových konstrukcí nátěrovým systémem TNEMEC
 • likvidace starých nadzemních potrubních rozvodů vč. likvidace odpadů (175 t) v  BC - MCHZ, s.r.o.
 • likvidace cyklonů, filtrů a přívodních potrubí včetně likvidace odpadů v BC - MCHZ, s.r.o. 121 t
 • nátěry zásobníku FD o ploše 1.250 m2 v BC - MCHZ, s.r.o.
 • výměna střešní krytiny v rozsahu 3.750 m2 v DSP Ostrava
 • demontáž vysokonapěťových stožárů - 9 ks pro DSP Ostrava
 • otryskání a nátěry 2.570 m2 ocelových konstrukcí výrobny DEO nátěrovým systémem TNEMEC  v BC - MCHZ, s.r.o.
 • otryskání a nátěry 1. 062 m2 ocelových konstrukcí potrubních mostů nátěrovým systémem TNEMEC v BC - MCHZ, s.r.o.
 • likvidace potrubí koksárenského a bohatého plynu vč. likvidace odpadů (fin. objem 1.000.000,- Kč) v BC - MCHZ, s.r.o.
 • demolice dopravníkových mostů v areálu HALDEX pro DSP Ostrava (fin. objem 335.000,- Kč)
 • otryskání a nátěry 2.168 m2 dílů ocelových konstrukcí nátěrovým systémem ASTURLAK - EPOLAC HB pro Vostav Morava
 • likvidace starých betonových panelů rozbitím vč. odvozu v BC - MCHZ, s.r.o. Ostrava (fin.  Objem 200.000,- Kč)
 • sanace provozu tankoviště ketonu a IPA vč. likvidace nebezpečného odpadu - 265 t v  BC - MCHZ, s.r.o.
 • demontáž ocelových konstrukcí výrobny Fenoplasty (1.950 t) pro Aliachem-Synthesia Ostrava
 • likvidace nebezpečného odpadu výrobny Fenoplasty (292 t) pro Aliachem-Synthesia Ostrava
 • demontáž a likvidace 2 ks zásobníků, vyčištění záchytné vany a likvidace nebezpečných odpadů (348 t) v BC - MCHZ, s.r.o.
 • demontáž a likvidace 2.200 ks tlakových čpavkových láhví v BC - MCHZ, s.r.o. Ostrava
 • zhotovení olejové jímky vč. nového potrubí v provedení nerez ocel v BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 294.000,- Kč)
 • otryskání a nátěry 715 m2 ocelových konstrukcí potrubních mostů nátěrovým systémem REMBRANTIN v BC - MCHZ, s.r.o.
 • výkop, výměna a zasypání 200 m potrubí přivaděče pitné vody v BC - MCHZ, s.r.o. Ostrava
 • likvidace 18 ks železničních cisteren (řezání vodním paprskem) vč. likvidace nebezpečného odpadu (300 t) v BC - MCHZ, s.r.o.
 • demontáž a likvidace parního rozvodu DN 1000 v areálu BIOCEL Paskov v rozsahu 120 t
 • likvidace trafo stanice vč. likvidace 25 t "N" odpadu pro firmu VOKD,  a.s. v areálu hornického muzea - Landek
 • likvidace kolejí mezi objekty budovy Rajského plynu a argonu včetně terénních úprav v areálu BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 226.000,- Kč)
 • terénní úpravy v rozsahu 2.700 m2 včetně dodávky substrátu a vysetí travního semene v areálu BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 283.000,- Kč)
 • terénní úpravy v rozsahu 9.876 m2 včetně dodávky substrátu a vysetí travního semene v areálu BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 989.000,- Kč)
 • zednické a pomocné práce na stavbě "Obchodní centrum PALADIUM" - Praha, pro VOKD, a.s.
 • výkopové práce pro potrubí pitné vody v areálu BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 366.000,- Kč)
 • celoroční natěračské práce pro firmu PROMONT, a.s. (fin. objem 2.000.000,- Kč)
 • likvidace zařízení (ocelový šrot) v areálu PÓROBETON Ostrava - Třebovice v rozsahu 120 t
 • čištění jímky odpadních vod pro firmu DUKOL Ostrava, s.r.o.
 • čištění záchytné vany a areálu BC - MCHZ, s.r.o. v rozsahu 18 t
 • oprava nátěru jeřábové dráhy pro firmu ADAMEC - JEŘÁBY, s.r.o, Praha
 • nátěrové práce v rozsahu 1.700 m2 nátěrovým systémem hempel pro firmu EXCON
 • likvidace potrubního mostu A12 včetně odpadu v areálu BC - MCHZ, s.r.o.  v rozsahu 90 t
 • oprava koryta odpadního kanálu K6 pro firmu BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 947.000,- Kč)
 • rekonstrukce obytného domu na sídlišti "Nová Osada" pro firmu VOKD, a.s. (fin. objem 780.000,- Kč)
 • tryskání a nátěry O.K. skladu surovin 1.156 m2 v areálu BC - MCHZ, s.r.o.
 • tryskání a nátěry potrubí 1.020 m2 pro šestou linku výroby Anilinu - Promont, a.s. v BC - MCHZ, s.r.o.
 • tryskání a nátěr kulových zásobníků v rozsahu 1 070 m2 v BC - MCHZ, s.r.o.
 • revitalizace panelového domu na ul. 28. října, Frýdek - Místek  pro firmu O.N.D. stavby s.r.o. (fin. objem 1.000.000,- Kč)
 • tryskání a nátěr potrubních tras v rozsahu 925 m2 v BC - MCHZ, s.r.o.
 • tryskání a nátěr aparátů a potrubí pro sedmou linku výroby Anilinu pro firmu Promont, a.s. v BC - MCHZ, s.r.o.
 • revitalizace panelového domu na ulici Krestova, Ostrava - Hrabůvka  pro firmu O.N.D. stavby s.r.o. (fin. objem 1.000.000,- Kč)
 • demontáž ezalitových desek s obsahem azbestu (18 t) ve školní jídelně Hranice pro firmu Marius Pedersen a.s.
 • tryskání a nátěr zásobníků v rozsahu 360 m2 v areálu koksovny Třineckých Železáren a.s.
 • celoroční natěračské práce pro firmu Promont, a.s. (fin. objem 1.400.000,- Kč)
 • likvidace potrubních rozvodů v areálu FARMAK a.s. Olomouc (fin. objem 400.000,- Kč)
 • demolice objektu remízy  v  areálu BC - MCHZ, s.r.o.  (fin. objem 665.000,- Kč)
 • revitalizace panelového domu na ulici Npor. Loma, Příbor  pro firmu O.N.D. stavby s.r.o. (fin.  objem 1.500.000,- Kč)
 • demolice likusu v areálu BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 584.000,- Kč)                             
 • demolice unimo v areálu BC- MCHZ, s.r.o. (fin. objem 470.000,- Kč)
 • demolice kompenzační stanice v areálu BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 470.000,- Kč)
 • demolice neutralizační stanice v areálu BC - MCHZ, s.r.o.  (fin. objem 500.000,- Kč)
 • demontáž a likvidace adibatického reaktoru v BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 65.000,- Kč)
 • demontáž a likvidace tankoviště čpavkové vody v BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 180.000,- Kč)
 • demontáž a likvidace kolejí v BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 270.000,- Kč)
 • celoroční natěračské práce pro firmu FARMAK a.s. Olomouc (fin. objem 300.000,- Kč)
 • demontáž a likvidace zařízení výrobny síranu v areálu FARMAK a.s. Olomouc (fin. objem 360.000,- Kč)
 • demontáž a likvidace zařízení výrobny  bromophenylu v areálu FARMAK a.s. Olomouc (fin. objem 860.000,- Kč)
 • demontáž a likvidace zařízení acetonové kolony v areálu FARMAK a.s. Olomouc (fin. objem 435.000,- Kč)
 • demontáž a likvidace zařízení v areálu FARMAK a.s. Olomouc (fin. objem 380.000,- Kč)
 • demontáž a likvidace pece a odlučovače K1 v areálu Biocelu Paskov pro firmu TECHNOMONT s.r.o.(fin. objem 1.070.000,- Kč)
 • likvidace potrubního mostu G4 včetně odpadu v areálu BC -MCHZ, s.r.o. v rozsahu 30 t
 • tryskání a nátěr potrubí plynu v rozsahu 210 m2 pro BC - MCHZ, s.r.o.
 • nátěr střechy haly HARD v rozsahu 1.080 m2 BC - MCHZ, s.r.o.
 • demolice garáže v  areálu BC - MCHZ, s.r.o.  (fin. objem 215.000,- Kč)
 • likvidace vany a zásobníků kapalných zbytků v areálu BC - MCHZ, s.r.o.  (fin. objem 610.000, -Kč)
 • likvidace potrubního mostu C1 včetně odpadu v areálu BC - MCHZ, s.r.o. v rozsahu 40 t
 • likvidace potrubního mostu D12 D17 včetně odpadu v areálu BC - MCHZ, s.r.o. v rozsahu 20 t
 • likvidace remízy v areálu BC - MCHZ, s.r.o.  (fin. objem 390.000,- Kč)
 • likvidace potrubního mostu D12 D17 včetně odpadu v areálu BC - MCHZ, s.r.o. v rozsahu 15 t
 • celoroční natěračské práce pro firmu PROMONT a.s. (fin. objem 1.200.000,- Kč)
 • demontáž a likvidace stěn, podlah a střechy haly po kotli K1 v areálu Biocelu Paskov pro firmu TECHNOMONT s.r.o.(fin. objem 1.180.000,- Kč)
 • likvidace starých nadzemních potrubních rozvodů vč. likvidace odpadů (100 t) v areálu BC - MCHZ, s.r.o.
 • otryskání a nátěr 7.000 m2 ocelových konstrukcí potrubních mostů nátěrovým systémem International v BC - MCHZ, s.r.o.
 • demolice vodárenského objektu v areálu BC - MCHZ, s.r.o.  (fin. objem 815.000,- Kč)
 • likvidace potrubního mostu D15 včetně odpadu v areálu BC - MCHZ, s.r.o. v rozsahu 10 t
 • likvidace technologického zařízení tankoviště odfenolování v areálu BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 245.000,- Kč)
 • demolice unimo v areálu BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 470.000,- Kč)
 • likvidace návěsu cisterny destilačních zbytků včetně odpadu v areálu BC - MCHZ, s.r.o.(fin. objem 75.000,- Kč)
 • čištění nádrže B-ČOV v areálu BC - MCHZ, s.r.o. v rozsahu 50 t
 • demontáž a likvidace stěn a podlah pro instalaci lisu v lisovně Tawesco v areálu Tatra Kopřivnice pro firmu KOFING a.s. (fin. objem 240.000,- Kč)
 • tryskání a nátěry O.K. dosazovacích nádrží 140 m2 pro firmu HYDROTECH s.r.o. v areálu BC  - MCHZ, s.r.o.
 • pálení podlah plynojemu v areálu Dolní oblasti Vítkovic pro firmu Pinmark s.r.o. (fin. objem 160.000,- Kč)
 • oprava chodníku v areálu BC - MCHZ, s.r.o. pro firmu Vostav Morava (fin. objem 50.000,- Kč)
 • pálení kolejí pro stavbu Nová Karolina pro firmu RIDERA Bohemia a.s. (fin. objem 80.000,- Kč)
 • čištění nádrže B-ČOV jižní strana v areálu BC - MCHZ, s.r.o. v rozsahu 60 t
 • likvidace elektrického motoru (12 t) včetně odpadu v areálu BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 75.000,- Kč)
 • tryskání betonů BČOV  v rozsahu 900 m2 BC - MCHZ, s.r.o.
 • oprava cesty včetně kanalizace v areálu BC - MCHZ, s.r.o. pro firmu Vostav Morava (fin. objem 300.000,- Kč)
 • likvidace 7 ks železničních cisteren vč. likvidace nebezpečného odpadu (30 t) v BC - MCHZ, s.r.o.
 • otryskání a nátěr 900 m2 ocelových konstrukcí potrubních mostů nátěrovým systémem International v BC - MCHZ, s.r.o.
 • likvidace pece ve výrobně Hayes LEMMERS s.r.o. pro firmu AVE CZ s.r.o.
 • likvidace technologického zařízení provozu odfenolování v areálu BC - MCHZ, s.r.o.(fin. objem 352.000,- Kč)
 • demolice budovy výrobny skloplastu včetně likvidace odpadu a terénních úprav pro firmu Vostav Morava (fin. objem 1.400.000,- Kč)
 • demolice budov vodního hospodářství včetně likvidace odpadu a terénních úprav v areálu BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 765.000,- Kč)
 • provedení terénních úprav u Energocentra v areálu BC - MCHZ, s.r.o. ( fin. objem 622.000,- Kč)
 • tryskání a nátěr 2.478 m2 ocelových konstrukcí potrubních mostů nátěrovým systémem International v BC - MCHZ, s.r.o.
 • práce na demolici objektů   a terénních úprav v areálu BC - MCHZ pro firmu Vostav Morava (fin. objem 640.000,- Kč)
 • zemní práce včetně  terénních úprav v areálu BC - MCHZ pro firmu Vostav Morava (fin. objem 420.000,- Kč)
 • tryskání a nátěry  pro firmu PROMONT a.s. v areálu BC  - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 820.000,- Kč)
 • terénní úpravy před branou č.14 včetně dodávky substrátu a vysetí travního semene v areálu BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 340.000,- Kč)
 • demolice tankoviště odfenolování v areálu BC - MCHZ, s.r.o.  (fin. objem 672.000,- Kč)
 • demolice záchytné vany v kolejišti v areálu BC - MCHZ, s.r.o.  (fin. objem 366.000,- Kč)
 • zemní práce včetně  terénních úprav v areálu BC - MCHZ pro firmu Vostav Morava (fin. objem 428.000,- Kč)
 • likvidace svazku v areálu BC - MCHZ, s.r.o.(fin. Objem 1.181.000,- Kč)
 • demolice nádrží KD IV. A KD V. včetně záchytné vany v areálu BC - MCHZ, s.r.o. (fin. Objem 3.620.000,- Kč)
 • demolice tankoviště kyseliny šťavelové v areálu BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 332.000,- Kč)
 • demolice zakladačových řad v areálu BC - MCHZ, s.r.o.  (fin. objem 188.000,- Kč)
 • demolice septiku v areálu BC - MCHZ, s.r.o.  (fin. objem 347.000,- Kč)
 • tryskání a nátěr 1.925 m2 ocelových konstrukcí potrubních mostů nátěrovým systémem International v BC - MCHZ, s.r.o.
 • Čištění a nátěr osvětlovacích stožárů nátěrovým systémem International v BC - MCHZ, s.r.o. Pro firmu HUČÍK - průmyslové nátěry s.r.o. (fin. objem 455.000,- Kč)
 • Čištění a nátěr osvětlovacích stožárů nátěrovým systémem International v BC - MCHZ, s.r.o.  (fin. objem 618.000,- Kč)
 • demolice části objektu závodní jídelny v areálu BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 2.049.000,- Kč)
 • terénní úpravy před branou č.14 včetně dodávky substrátu a vysetí travního semene v areálu BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 302.000,- Kč)
 • tryskání a nátěr 4.071 m2 ocelových konstrukcí potrubních mostů nátěrovým systémem International v BC - MCHZ, s.r.o.
 • vybudování panelové plochy v areálu BC - MCHZ s.r.o.(fin. objem 309.000,- Kč)
 • tryskání a nátěry pro firmu PROMONT a.s. v areálu BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 890.000,- Kč)
 • demoliční práce na budově nové jídelny v areálu BC - MCHZ s.r.o. pro  Vostav Morava a.s. (fin. objem 534.000,- Kč)
 • vyrovnání ploch záchytné vany KD 2 v areálu BC - MCHZ s.r.o. pro Vostav Morava a.s.(fin. objem 409.000,- Kč)
 • zemní práce včetně terénních úprav v areálu BC - MCHZ pro firmu Vostav Morava (fin. objem 1.400.000,- Kč)
 • tryskání a nátěry OK potr. Mostu C pro firmu PROMONT a.s. v areálu BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 616.000,- Kč)
 • demolice betonového mostu v areálu BC - MCHZ, s.r.o. (fin. Objem 191.000,- Kč)
 • demontáž kyslíkového aparátu NKP4 v areálu LINDE pro firmu Ridera Bohemia a.s. (fin. objem 1.183.000,- Kč)
 • demolice dvou RD v lokalitě Orlová (fin. Objem 420.000,- Kč)
 • terénní úpravy u elektroskladu včetně dodávky substrátu a vysetí travního semene v areálu BC - MCHZ, s.r.o. (fin. objem 193.000,- Kč)
 • demolice dvou  RD v lokalitě Karviná (fin. objem 415.000,- Kč)
 • likvidace potrubí v areálu firmy VEOLIA pro firmu BC - MCHZ (fin. Objem 352.000,- Kč)
 • demolice  RD v lokalitě Frýdek Místek pro firmu Ridera Bohemia a.s. (fin. objem 480.000,- Kč)
 • tryskání a nátěry  pro firmu PROMONT a.s. v areálu BC - MCHZ (fin. objem 640.000,- Kč)